Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.biopal24.pl. Sprzedającym jest BIOPAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (poprzednio BIOPAL Ireneusz Nowak) z siedzibą na ul. Santockiej 48/49, 71-083 w Szczecinie, wpisaną przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000476862  NIP 8522604681 REGON 321427046 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Tomasza Nowaka zwaną także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej: 607 800 401 oraz 91 433 55 44 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: pelet@biopal24.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
 2. Klient  (Kupujący)  - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej  13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). 
 3. Przedmiot  transakcji -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. 
 4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 
 5. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów. 
 6. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. 
 7. Umowa Sprzedaży  - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). 
 8. Sklep  Internetowy biopal24.pl (Sklep,  Sklep  Internetowy)  -  serwis  internetowy  dostępny pod adresem www.biopal24.pl  za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt. 
 9. Strona – Sprzedający i Klient 
 10. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.biopal24.pl
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 

§ 2 Zasady ogólne. 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 2. Sklep internetowy biopal24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie biopal24.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

§ 3 Składanie zamówień. 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych biopal24.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny obejmują koszty wysyłki. 
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową. 
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 4. Złożenie zamówienia drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 16.00.  
 5. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. 
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 
 7. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
 8. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w  związku z realizacją  Zamówienia. Kupujący  ma  prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki. 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego. 
 3. Koszty dostawy ponosi Sprzedający, czyli Biopal24.pl.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podanym w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze proforma.
 5. Wszystkie towary dostępne w sklepie Biopal24.pl są realizowane pod konkretne zamówienie z indywidualnymi cechami produktu. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru na magazynie producenta, magazynie sklepu Biopal24.pl lub w przypadku braku na magazynie od czasu oczekiwania na wyprodukowanie produktu. Czas realizacji zamówienia jest znany dla klienta przed dokonaniem płatności i wskazuje się go przy każdym Towarze. Przed złożeniem zamówienia, Kupujący może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące danego produktu na infolinii lub emailem.
 6. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem realizacji podanym przy Towarze. Jest to orientacyjny czas dostawy i do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
 7. Szczegółowe informacje w zakresie produktu:
  • Pelet, brykiet BARLINEK
   Towar dostarczany jest bezpośrednio z magazynu Biopal24.pl lub magazynu producenta. W przypadku dostępności towaru w magazynie, wysyłany jest w kolejnym dniu po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu biopal24.pl. Transport realizuje firma kurierska w ciągu 48h od podjęcia towaru z magazynu producenta. 

§ 5 Płatności. 

 1. Każdy produkt konfigurowany jest pod indywidualne potrzeby klienta i posiada indywidualne cechy, dlatego w sklepie internetowym Biopal24.pl obowiązuje płatność w formie 100% przedpłaty na konto bankowe za pomocą przelewu bankowego lub za pośrednictwem płatności online.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie przelewów online oraz BLIK jest paynow.                                                                                                                                                                   Dostępne formy płatności: mBank mTransfer, ING, PKO Bank Polski, Santander, Pekao24, Millennium,  Alior Bank, BNP Paribas, Inteligo, Credit Agricole, Citi Handlowt, Velobank, Nestbank, e-transfer Pocztowy24, BOŚ Bank, Plus Bank, Bank Nowy BFG, Toyota Bank.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 4. Płatności klient dokonuje po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, lub po otrzymaniu faktury proforma w przypadku zamówień telefonicznych i mailowych i realizuje je w walucie Złoty polski (PLN). Po zaksięgowaniu środków produkt wysyłany jest z magazynu sklepu Biopal24.pl lub zamawiany jest u producenta od którego przesyłka bezpośrednio trafia na adres wskazany przez klienta. 
 5. Dowodem zakupu w sklepie Biopal24.pl jest faktura wystawiona na imię i nazwisko konsumenta, bądź na działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Dowód zakupu wysyłany jest elektronicznie w formie pliku .PDF na adres e-mail kupującego. Sprzedawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. - Dz. U. nr 0 z 2012 r. poz. 1428 - faktura VAT nie musi zawierać oznaczenia ORYGINAŁ/KOPIA oraz nie musi posiadać pieczątki i podpisu wystawcy. 

§ 6 Odbiór towaru. 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Dostawy realizowane są przez firmy kurierskie, które towar na paletach dostarczają pojazdami z windą rozładowczą. Dostawa rozładowywana jest możliwie najbliżej wskazanego miejsca przez odbiorcę, jednak nie dalej jak do pierwszej przeszkody (np. wysoki krawężnik, brak twardego podłoża do transportu wózkiem paletowym, zbyt stromy podjazd lub zjazd, stopnie i schody itp.). Dostawca nie ma obowiązku wprowadzać towar do obiektu.
 3. Towar dostarczany jest pojazdami powyżej 3,5 t DMC do bramy posesji. Dostawy realizowane są tylko do posesji gdzie dojazd jest utwardzony. Kierowca ma prawo odmowy rozładunku, jeśli droga jest nieprzejezdna. W przypadku braku możliwości dojazdu klient musi podać drugi adres rozładunku
 4. Każda dostarczona przesyłka musi być osobiście sprawdzona w obecności dostawcy przez odbierającego lub przez niego upoważnionego. W tym celu należy zdjąć opakowania ochronne z towaru i sprawdzić stan otrzymanego produktu (wgniecenia, zarysowania, pęknięcia itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy sporządzić protokół z dostawcą i niezwłocznie skontaktować się z infolinią sklepu biopal24.pl. Jest to jedyna możliwa droga do dochodzenia roszczeń z tytułu widocznych uszkodzeń zaistniałych podczas transportu. Zaleca się wykonać zdjęcia uszkodzeń w obecności dostawcy i zachować dla celów dowodowych. 
 5. Jeżeli podczas oględzin otrzymanego produktu okaże się, iż towar nie ma śladów uszkodzeń, ale nie jest zgodny ze składanym zamówieniem, należy pokwitować odbiór urządzenia od dostawcy, zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i kradzieżą oraz niezwłocznie zgłosić sprawę na infolinii sklepu biopal24.pl oraz złożyć reklamację pisemnie na adres e-mail pelet@biopal24.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć produkt zgodny z zamówieniem jak najszybciej i odbierzemy towar niezgodny z zamówieniem. 
 6. Kupującemu przysługuje 7-dniowy termin zgłoszenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, które były niewidoczne mimo dokonania rzetelnych oględzin zewnętrznych. Widoczne uszkodzenia muszą zostać zgłoszone jak w pkt.3. 

 § 7 Odstąpienie od umowy. 

Sklep biopal24.pl uznaje prawo konsumenta do zwrotu i nigdy nie będzie utrudniać zwrotu towaru oraz służy profesjonalną pomocą w ramach obowiązującego prawa i regulaminu. 

 1. Konsument może zwrócić towar, rezygnując z zakupu (odstąpienie od umowy) w sklepie biopal24.pl na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, nawet jeśli towar jest zgodny z umową.
 2. Warunkiem jest zgłoszenie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru i do sklepu biopal24.pl faktu odstąpienia od umowy. 
 3. Okres odstąpienia upływa w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru, czyli w którym Państwo weszli w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w fizyczne posiadanie zamówionych towarów. 
 4. Po zgłoszeniu odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest odesłać towar na wskazany adres przez sklep biopal24.pl. Zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru przez konsumenta. Transport towaru organizuje konsument we własnym zakresie i na własnym koszt, a biopal24.pl nie pośredniczy w organizacji transportu zwrotnego.
 5. Zgodnie z prawem konsument ma obowiązek zwrócić towar kompletny (instrukcje, przewody, akcesoria itd.) bez cech używania go. Dopuszcza się jedynie podłączenie urządzeń do zasilania elektrycznego w celu sprawdzenia gotowości urządzenia do normalnej pracy. Urządzenie nie może nosić śladów rozpalania paliwa, podłączania do instalacji kominowej i hydraulicznej oraz prób montażowych obudowy i akcesoriów. Warunkiem uwzględnienia skutecznego odstąpienia od umowy nie jest zwrot w oryginalnym opakowaniu, gdyż urządzenie rozpakowywane jest w celu sprawdzenia braku uszkodzeń transportowych. Obowiązkiem konsumenta jest jednak odpowiednie zabezpieczenie towaru, gdyż uszkodzenia podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia towaru będą obciążać konsumenta.
 6. Aby procedura odstąpienia od umowy przebiegła jak najszybciej i sprawnie, Sprzedający zaleca zastosowanie się do poniższych zasad/kroków:
  1. Poinformowanie o odstąpieniu od umowy kontaktując się z infolinią biopal24.pl
  2. Potwierdzenie na piśmie faktu odstąpienia od umowy wysłane na adres pocztowy lub e-mail pelet@biopal24.pl.
  3. Skompletowanie wszystkich składowych towaru.
  4. Przygotowanie do wysyłki i prawidłowe zabezpieczenie do transportu towaru.
  5. Zorganizowanie transportu na własny koszt i wysyłka na wskazany adres w odpowiedzi od biopal24.pl na oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Przesyłka „za pobraniem” nie zostanie odebrana przez biopal24.pl.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami

 

§ 8 Procedura reklamacji.  

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie biopal24.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty posiadają gwarancję producentów i szczegółowe warunki gwarancji dla każdego urządzenia dostępne są do pobrania ze strony sklepu, określające w szczególności:
  • Okres gwarancji
  • Warunki gwarancji
  • Sposób zgłaszania awarii
  • Dane serwisu fabrycznego
  • Sposób prowadzenia serwisu
 2. Klient ma możliwość zgłosić reklamację do Sprzedawcy na adres pelet@biopal24.pl, lub bezpośrednio do producenta jeżeli przewidują to warunki gwarancji. 
 3. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową pismo określające rodzaj niezgodności oraz  oczekiwania  dotyczące  sposobu  realizacji  naszych  zobowiązań, należy odesłać na pelet@biopal24.pl. Wówczas Sprzedający postąpi zgodnie z przepisami prawa (podstawa prawna - ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku szczególnych warunkach  sprzedaży  konsumenckiej  oraz  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami). 
 4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia  niezgodności  towaru  z  umową  nie  zawiadomi  sklepu  o  tym  fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego. 
 5. Kontrola jakości jest dla sklepu biopal24.pl bardzo istotna. Sprzedający na każdym etapie naszej działalności. Sprzedający  zapewnia, że każdy produkt oferowany w sklepie biopal24.pl został przetestowany przez Dział Kontroli Zakupów i uznany jako godny zaoferowania. Sprzedawca specjalizuje się w ogrzewaniu na pelet drzewny i zapewnia, że oferowane produktu są wysokiej jakości adekwatnej do swojej ceny. 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych. 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający. 
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe klientów sklepu w celach realizacji zamówień oraz obsługi zapytań dotyczących produktów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), także do celów związanych z wywiązaniem się przez Sprzedającego z obowiązków prawnych, w tym podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.  

§ 10 Postanowienia końcowe. 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
 3. Sprzedający zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

 

Data opublikowania regulaminu 01.05.2024 r.