PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Poprzez wdrożenie programu "Czyste Powietrze" Resosrt Środowiska chce zachęcić miezkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Program realizowany jest przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Składając wniosek do odpowiedniego organu wojewódzkiego (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) można uzyskać atrakcyjne dofinansowanie. 

 

Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów, gazów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, w wyniku:

 • wymianiy starych pieców i kotłów na paliwo stałe 
 • termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 

Głównym efektem wdrożenia programu w życie ma być zatem poprawa jakości powietrza, którym oddychamy, a czynnikiem, dzięki któremu w wieloletniej perspektywie będzie zauważalby pożądany rezultat jest wyeliminowanie stosowania opału niskiej jakości czy palenia śmieci. 


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

   • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu 
   • docieplenie przegród budynku 
   • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 
   • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
   • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej) 
   • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 
 1. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
 2. Program jest adresowany w szczególności do osób z niskim i średnim dochodem – im niższe dochody, tym wyższa dotacja. Na wkład własny w programie BOŚ udzieli niskooprocentowanych pożyczek. Maksymalny koszt kwalifikowany w programie to 53 tys. zł, minimalny – 7 tys. zł. 
 3. Dochód do wyliczenia wysokości dotacji – na podstawie rocznego zeznania podatkowego PIT
 4. WAŻNE Do programu można włączyć urządzenia grzewcze zakupione w roku 2018 r. pod warunkiem, że inwestycja nie została zakończona tj. odbiór nie jest potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Taki protokół powinien zostać podpisany dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie w wojewódzkim funduszu.
 5. Dofinansowanie można pozyskać tylko na zastąpienie „kopciucha” ekologicznym urządzeniem. Nie możemy pozostawić w domu żadnego dodatkowego źródła ciepła np. kominka, kozy itd.
 6. Przeważnie priorytetem jest wymiana źródła ciepła, jednak w ramach projektu można  zdecydować się na kocioł oraz wykonanie termomodernizacji budynku. Udogodnieniem może być rozdział czasowy obu inwestycji – ujęte są w jednym wniosku, ale realizacja przebiega etapami np. zimą można wymienić ogrzewanie, a wiosną wykonać termomodernizację. Płatności nastąpią po zamknięciu kolejnych etapów. Warto wiedzieć, że fundusz nie przyznaje dofinansowania do termomodernizacji w przypadku budynków nowo budowanych.
 7. Urządzenia grzewcze montowane w ramach programu muszą być ekologiczne, np. kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymogi tzw. unijnego ekoprojektu. Klient ma tę pewność, gdy wymogi ekoprojektu są potwierdzone przez akredytowane laboratorium badawcze.
Kotly w naszej oferty spełniające wymogi programu "Czyste Powietrze", to:

 • EEI Pellets (8 kW, 10 kW, 16 kW, 24 kW i 32 kW)


 • EEI Pellets (12 kW, 15 kW, 21 kW i 30 kW)


 • Mini Bio NE (10 kW, 15 kW i 20 kW)


 • Mini Bio B NE (10 kW i 20 kW)


 • Twin Bio NE (12 kW)

Planowany czas zakończenia programu to 2029 rok. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będa oceniane na bieżąco.
Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (elektronicznie lub papierowo), zamieszczane będą na stronach internetowych właściwych jednostek WFOŚiGW. 

Zobacz, jak złożyć wniosek o dofinansowanie:

 http://powietrze.mos.gov.pl/dofinansowanie


Więcej na temat programu pod linkiem: 

2018-11-06 Home, Kotły, Aktualności 0 2861

Dodaj komentarz

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

Kategorie artykułów

Ostatnie komentarze

Archiwum

Porównaj
Kontynuuj zakupy Porównaj

Dodane do ulubionych

Kontynuuj zakupy Ulubione